Blogi

Mitä palvelumuotoilu oikein on? Lue lisää ajatuksia ja konkretiaa Designmattersin blogista.

Yrityksen arvon kasvattaminen liiketoimintamuotoilun päämääränä

Yrityksen arvon kasvattaminen liiketoimintamuotoilun päämääränä

Yrityksen arvon kasvattaminen tarvitsee rakenteellisten uudistusten ja johtamisen rinnalle luovaa uuden kehittämistä. Liiketoimintamuotoilu on tähän oikea menetelmä, koska se lähtee tutkimaan piileviä asiakastarpeita ja luomaan niistä potentiaalisia kasvuaihioita tulevaisuutta varten. Liiketoimintamuotoilu tarjoaa myös prosessin kokeilevalle kehittämiselle, innovoinnille ja tuotteistamiselle.

Serendipiteetti – onnekkaita sattumia ja keksintöjä?

Serendipiteetti – onnekkaita sattumia ja keksintöjä?

Serendipiteetti tarkoittaa sattuman ohjaamaa, odottamatonta löytöä. Se on jotain, mitä et alun perin lähtenyt etsimään, mutta mitä lopulta löysit. Serendipiteetin toteutumiseen liittyy kolme vaihetta, ja voit itse vaikuttaa olosuhteisiin sekä toimintamallehin onnekkaiden löydösten synnyttämiseksi.

Mikä asiakaskokemus pitäisi laittaa kuntoon?

Mikä asiakaskokemus pitäisi laittaa kuntoon?

Palvelumuotoilijan tehtävä on tuoda asiakkaan logiikka palveluun. Ne asiat, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä ja mitä hän yrittää saada aikaiseksi, tulisi olla kehittämisen lähtökohtia. Näistä tarpeista, toiveista, haasteista, tilanteista ja odotuksista on hyvä jatkaa palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Onnistuminen palvelumuotoilussa luo menestyvän asiakaskokemuksen, joka tuo kilpailuetua, asiakaspitoa ja suositteluja.

Designmatters Studion viestintäpaketti tuo helpotuksen strategisen sisällön tuottamiseen

Designmatters Studion viestintäpaketti tuo helpotuksen strategisen sisällön tuottamiseen

Tarvitsetko hyvin muotoilua sisältöä kirjoituksiin, tiedotteisiin tai esityksiin eri sidosryhmille? Me autamme yritystäsi vaativassa sisällöntuotannossa. Suunnittelemme ja kirjoitamme tekstisisältöjä nettisivuille, blogeihin, some-kanaviin, artikkeleihin ja muihin puheenvuoroihin. Laadimme esitysmateriaaleja yritysesittelyihin, myyntiin ja myös muihin esitelmiin.

Ketterä kehitys ja palvelumuotoilu

Ketterä kehitys ja palvelumuotoilu

Ketterä kehitys ja palvelumuotoilu yhdessä tarjoavat mahdollisuuden luoda asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja joustavia digitaalisia ratkaisuita. Ketterä kehitys perustuu ajatukseen, että ohjelmistoprojekti jaetaan pienempiin osiin ja kehitys tapahtuu vaiheittain. Tämä mahdollistaa sen, että asiakas tai loppukäyttäjä pääsee kokeilemaan ohjelmiston eri versioita jo varhaisessa vaiheessa.

Palvelumuotoilu tuo käyttäjän logiikan ohjelmistokehitykseen

Palvelumuotoilu tuo käyttäjän logiikan ohjelmistokehitykseen

Digitaalinen palvelumuotoilu on käyttäjälähtöistä palveluliiketoiminnan kehittämistä. Palvelumuotoilu lähtee ratkaisemaan liiketoimintaan liittyvää haastetta ihmislähtöisesti ja empaattisesti perehtymällä sidosryhmien ja käyttäjien tarpeisiin syvällisemmin. Kun ohjelmiston tai sovelluksen näkee palveluna, sen kehittämiseen on helppo saada käyttäjänäkökulma mukaan.

Asiakastarina: Palvelumuotoilutyö Oulu DataLab -palvelukokonaisuuden kehittämiseksi

Asiakastarina: Palvelumuotoilutyö Oulu DataLab -palvelukokonaisuuden kehittämiseksi

Oulu DataLab on Oulun yliopiston ÄlykäsTKI-hankkeen, Designmatters Studion ja mainostoimisto Design Inspiksen yhteistyön tuloksena syntynyt palvelukokonaisuus. Oulu DataLab on kehittämisympäristö terveys- ja hyvinvointiratkaisujen yhteiskehittämiseen niin yrityksille, tutkijoille kuin julkisille toimijoille. Palvelumuotoilutyö toteutettiin yhteiskehittämisen menetelmin avainasemassa olevat sidosryhmät osallistaen.

Asiakastarina: Oma Strateginen muotoilija apuna Netwheelsin liiketoiminnan kehittämisessä

Asiakastarina: Oma Strateginen muotoilija apuna Netwheelsin liiketoiminnan kehittämisessä

Designmatters Studio on tehnyt yhteistyötä autoalan tietojärjestelmiin ja -palveluihin erikoistuneen Netwheelsin kanssa elokuusta 2022 lähtien. Yhteistyön pääpaino on ollut osallistavassa strategiatyöskentelyssä ja sitä kautta laajemminkin liiketoiminnan kehittämisessä. Yhteistyön myötä Netwheels on pystynyt hyödyntämään palvelumuotoilun menetelmiä niin strategian, johtamisen kuin palvelutuotteiden kehittämisessä.

Empatialla kohti uusia kestäviä ratkaisuja

Empatialla kohti uusia kestäviä ratkaisuja

Muotoilu on ihmislähtöistä suunnittelua ja kehittämistä, jossa keskeistä on ihmisten tarpeiden, toiveiden ja tunteiden ymmärrys ja tulkinta. Ihmislähtöisyyden ytimessä on taito havainnoida, kuunnella, kysyä ja tulkita toisen ihmisen arkea ja elämää – haasteita ja toiveita. Empatia on kykyä asettautua toisen ihmisen asemaan ja haastaa omia ennakkoluuloja.

Kulttuurierot, asiakaskokemus ja palvelumuotoilu

Kulttuurierot, asiakaskokemus ja palvelumuotoilu

Mielenkiintoinen tapa tutkia ja havainnoida erilaisia kulttuureja on Geert Hofsteden malli kulttuurieroista. Miten kulttuuriymmärrystä voi hyödyntää palveluiden kehittämisessä ja muotoilussa? Ihanneasiakkaan, arvolupauksen, äänensävyn ja palvelupolun suunnittelussa ymmärrys kulttuurista on tärkeää.

Mitä asiakas haluaa saada aikaiseksi? Mitä ovat “jobs to be done”?

Mitä asiakas haluaa saada aikaiseksi? Mitä ovat “jobs to be done”?

Voit todella ymmärtää, mitä asiakkaasi tarvitsee ja mistä hän on halukas maksamaan, kun ymmärrät tarkemmin sitä, mitä asiakkaasi yrittää saada aikaiseksi työssään tai elämässään. Asiakkaan tehtävä voi olla asia, jota hän yrittää suorittaa tai saada valmiiksi, ongelma jota hän yrittää ratkaista, tai tarve jota hän yrittää tyydyttää. Ymmärrä paremmin, miten voit auttaa asiakastasi paremmin kuin kukaan muu aikaisemmin.

Slow ideation™ palvelumuotoilutyöpaja luonnossa

Slow ideation™ palvelumuotoilutyöpaja luonnossa

Mitä jos kokeilet työyhteisössäsi vaihtoehtona nopealle ideoinnille kokoushuoneessa ja post-it lapuilla h i d a s t a ideointia? Tule ryhmäsi kanssa luontoon meidän vieraaksi. Slow ideation™ palvelumuotoilutyöpaja sopii hyvin sinun organisaatiollesi ja tiimillesi, jos teillä on jo jonkin verran kokemusta yhteiskehittämisestä ja osallistavista menetelmistä, mutta haluatte kokeilla jotain uutta. Toki kaikki uudet omat myös tervetulleita!

Breakthrough-tuotteistuspaketti pienyrityksille

Breakthrough-tuotteistuspaketti pienyrityksille

Nyt on mitä mainioin tilaisuus saada luovat ammattilaiset avuksesi uuden palvelutuotteen kehittämisen ja lanseerauksen tueksi. Pakettiin sisältyy uuden palvelutuotteen konseptointi ideasta tuotteeksi ja prototyypiksi, sekä palvelutuotteen visuaalisen ilmeen ja brändin suunnittelu.