Blogi

Mitä palvelumuotoilu oikein on? Lue lisää ajatuksia ja konkretiaa Designmattersin blogista.

Kaupunkilaisten strategia toivotusta tulevaisuudesta – case Oulun kaupunkikeskusta

Kaupunkilaisten strategia toivotusta tulevaisuudesta – case Oulun kaupunkikeskusta

“Toisin ajattelu on uuden luomisen ja innovoinnin perusta.” Oulun kaupunkikeskustan Toivotun tulevaisuuden hankkeessa olemme valinneet lähestyä tulevaisuutta kaupunkilaisten eli oululaisten ihmisten näkökulmasta. Avuksi tulevaisuuden kokemiseen tuomme tulevaisuuden tutkimuksen ja taiteen, jotka auttavat osallistujia kokemaan erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja pohtimaan niiden haluttavuutta.

Onnistu Saksan markkinoilla -valmennus

Onnistu Saksan markkinoilla -valmennus

Rakennamme kanssasi reitin ja kyvykkyydet aloittaa tai kasvattaa liiketoimintaa Saksan markkinoilla. Opit ymmärtämään kohderyhmiesi tarpeet ja toimintaympäristön syvällisemmin. Opit tulkitsemaan olosuhteita, rakentamaan luottamusta ja luomaan yhteistyösuhteita, sekä huomioimaan näiden vaikutukset ratkaisusi ominaisuuksiin, myyntiin ja markkinointiin. Saat valmiudet astua uuteen markkinaan.

Tulevaisuuden asiakaskokemusjohtaja -valmennus

Tulevaisuuden asiakaskokemusjohtaja -valmennus

Haluatko sinä oppia paremmin johtamaan ja kehittämään asiakaskokemusta, jotta asiakkaasi pysyvät, ostavat lisää ja suosittelevat palveluitasi, ja jotta olet houkutteleva uusille asiakkaille? Tule mukaan loistavaan porukaan – autamme sinua olemaan entistä haluttavampi asiakkaillesi!

Yrityksen arvon kasvattaminen liiketoimintamuotoilun päämääränä

Yrityksen arvon kasvattaminen liiketoimintamuotoilun päämääränä

Yrityksen arvon kasvattaminen tarvitsee rakenteellisten uudistusten ja johtamisen rinnalle luovaa uuden kehittämistä. Liiketoimintamuotoilu on tähän oikea menetelmä, koska se lähtee tutkimaan piileviä asiakastarpeita ja luomaan niistä potentiaalisia kasvuaihioita tulevaisuutta varten. Liiketoimintamuotoilu tarjoaa myös prosessin kokeilevalle kehittämiselle, innovoinnille ja tuotteistamiselle.

Serendipiteetti – onnekkaita sattumia ja keksintöjä?

Serendipiteetti – onnekkaita sattumia ja keksintöjä?

Serendipiteetti tarkoittaa sattuman ohjaamaa, odottamatonta löytöä. Se on jotain, mitä et alun perin lähtenyt etsimään, mutta mitä lopulta löysit. Serendipiteetin toteutumiseen liittyy kolme vaihetta, ja voit itse vaikuttaa olosuhteisiin sekä toimintamallehin onnekkaiden löydösten synnyttämiseksi.

Mikä asiakaskokemus pitäisi laittaa kuntoon?

Mikä asiakaskokemus pitäisi laittaa kuntoon?

Palvelumuotoilijan tehtävä on tuoda asiakkaan logiikka palveluun. Ne asiat, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä ja mitä hän yrittää saada aikaiseksi, tulisi olla kehittämisen lähtökohtia. Näistä tarpeista, toiveista, haasteista, tilanteista ja odotuksista on hyvä jatkaa palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Onnistuminen palvelumuotoilussa luo menestyvän asiakaskokemuksen, joka tuo kilpailuetua, asiakaspitoa ja suositteluja.

Designmatters Studion viestintäpaketti tuo helpotuksen strategisen sisällön tuottamiseen

Designmatters Studion viestintäpaketti tuo helpotuksen strategisen sisällön tuottamiseen

Tarvitsetko hyvin muotoilua sisältöä kirjoituksiin, tiedotteisiin tai esityksiin eri sidosryhmille? Me autamme yritystäsi vaativassa sisällöntuotannossa. Suunnittelemme ja kirjoitamme tekstisisältöjä nettisivuille, blogeihin, some-kanaviin, artikkeleihin ja muihin puheenvuoroihin. Laadimme esitysmateriaaleja yritysesittelyihin, myyntiin ja myös muihin esitelmiin.

Ketterä kehitys ja palvelumuotoilu

Ketterä kehitys ja palvelumuotoilu

Ketterä kehitys ja palvelumuotoilu yhdessä tarjoavat mahdollisuuden luoda asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja joustavia digitaalisia ratkaisuita. Ketterä kehitys perustuu ajatukseen, että ohjelmistoprojekti jaetaan pienempiin osiin ja kehitys tapahtuu vaiheittain. Tämä mahdollistaa sen, että asiakas tai loppukäyttäjä pääsee kokeilemaan ohjelmiston eri versioita jo varhaisessa vaiheessa.

Palvelumuotoilu tuo käyttäjän logiikan ohjelmistokehitykseen

Palvelumuotoilu tuo käyttäjän logiikan ohjelmistokehitykseen

Digitaalinen palvelumuotoilu on käyttäjälähtöistä palveluliiketoiminnan kehittämistä. Palvelumuotoilu lähtee ratkaisemaan liiketoimintaan liittyvää haastetta ihmislähtöisesti ja empaattisesti perehtymällä sidosryhmien ja käyttäjien tarpeisiin syvällisemmin. Kun ohjelmiston tai sovelluksen näkee palveluna, sen kehittämiseen on helppo saada käyttäjänäkökulma mukaan.

Asiakastarina: Palvelumuotoilutyö Oulu DataLab -palvelukokonaisuuden kehittämiseksi

Asiakastarina: Palvelumuotoilutyö Oulu DataLab -palvelukokonaisuuden kehittämiseksi

Oulu DataLab on Oulun yliopiston ÄlykäsTKI-hankkeen, Designmatters Studion ja mainostoimisto Design Inspiksen yhteistyön tuloksena syntynyt palvelukokonaisuus. Oulu DataLab on kehittämisympäristö terveys- ja hyvinvointiratkaisujen yhteiskehittämiseen niin yrityksille, tutkijoille kuin julkisille toimijoille. Palvelumuotoilutyö toteutettiin yhteiskehittämisen menetelmin avainasemassa olevat sidosryhmät osallistaen.

Asiakastarina: Oma Strateginen muotoilija apuna Netwheelsin liiketoiminnan kehittämisessä

Asiakastarina: Oma Strateginen muotoilija apuna Netwheelsin liiketoiminnan kehittämisessä

Designmatters Studio on tehnyt yhteistyötä autoalan tietojärjestelmiin ja -palveluihin erikoistuneen Netwheelsin kanssa elokuusta 2022 lähtien. Yhteistyön pääpaino on ollut osallistavassa strategiatyöskentelyssä ja sitä kautta laajemminkin liiketoiminnan kehittämisessä. Yhteistyön myötä Netwheels on pystynyt hyödyntämään palvelumuotoilun menetelmiä niin strategian, johtamisen kuin palvelutuotteiden kehittämisessä.

Empatialla kohti uusia kestäviä ratkaisuja

Empatialla kohti uusia kestäviä ratkaisuja

Muotoilu on ihmislähtöistä suunnittelua ja kehittämistä, jossa keskeistä on ihmisten tarpeiden, toiveiden ja tunteiden ymmärrys ja tulkinta. Ihmislähtöisyyden ytimessä on taito havainnoida, kuunnella, kysyä ja tulkita toisen ihmisen arkea ja elämää – haasteita ja toiveita. Empatia on kykyä asettautua toisen ihmisen asemaan ja haastaa omia ennakkoluuloja.