Mikä asiakaskokemus pitäisi laittaa kuntoon?

Mikä asiakaskokemus pitäisi laittaa kuntoon?

Osaat varmasti ollessasi itse asiakkaana tunnistaa heti hyvän ja huonon asiakaskokemuksen. Palvelun käyttäjänä sitä on mahdollista arvioida paremmin kuin tuottajana.

Itsellä asiakaskokemuksista riittäisi myös vaikka kuinka tarinoita ja näkemyksiä. Ammattilaisena on myös helppo nähdä valinnat, joita yrityksessä on päätetty tehdä asiakaskokemuksen kustannuksella tai asiakaskokemuksella erottautumiseksi.

Mistä ideat sitten erinomaiseen asiakaskokemukseen syntyvät tai miksi joskus tehokkuus on vienyt voiton ja asiakaskokemus unohdettu?

Palvelumuotoilijan tehtävä on tuoda asiakkaan logiikka palveluun. Ne asiat, jotka ovat asiakkaalle tärkeitä ja mitä hän yrittää saada aikaiseksi, tulisi olla kehittämisen lähtökohtia. Näistä tarpeista, toiveista, haasteista, tilanteista ja odotuksista on hyvä jatkaa palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Onnistuminen palvelumuotoilussa luo menestyvän asiakaskokemuksen, joka tuo kilpailuetua, asiakaspitoa ja suositteluja.

Erityisen hyvän asiakaskokemuksen ja tehokkuuden välillä täytyy löytää optimaalinen tasapaino. On asioita, jotka ovat ratkaisevia hyvän asiakaskokemuksen kannalta, joissa on pakko onnistua. On myös asioita, jotka voivat olla pieniä kustannuksiltaan, mutta tuottaa suurta iloa asiakkaalle. Ja on myös asioita, joissa toimintamallia on välttämätöntä skaalata niin, että se palvelee tietyllä tasolla laadukkaasti isoakin joukkoa käyttäjiä. Usein tehokkuus ja asiakaskokemus ovat kuitenkin kilpasilla keskenään ja yrityksen strategia vaikuttaa siihen, mitä tavoitellaan.

Nämä kysymykset ovat hyvin tyypillisiä haasteita palvelumuotoilulla ratkaistavaksi: palvelun tulee edistää liiketoiminnan kannattavuutta, mutta yhtälailla helpottaa asiakkaan elämää.

Lähdetäänkö yhdessä selvittämään, mitä loppuasiakas palvelultasi odottaa ja mitä asioita sinun pitäisi kehittää? Lue lisää mm. Designmatters Studion Asiakaskokemusagentista https://www.designmatters.fi/blogi/asiakaskokemusagentti/