Asiakaskokemusagentti by Designmatters Studio: Auditoidaan yrityksesi asiakaskokemus

Asiakaskokemusagentti by Designmatters Studio: Auditoidaan yrityksesi asiakaskokemus

Miten palvelupolku sujuu asiakkaasi näkökulmasta? Mitä tunnekokemuksia se herättää? Onko palvelupolku ehjä vai rikkinäinen? Vastaako se asiakkaiden odotuksia ja onko se kilpailukykyinen verrattuna muihin toimijoihin? Miten se todellisuudessa vastaa asiakkaalle annettuun arvolupaukseen?

Selvitetään yhdessä yrityksesi ja sen palveluiden asiakaskokemuksen tila. Designmatters Studio auditoi palvelusi asiakkaan näkökulmasta, koostaa sinulle raportin ja kehitysehdotukset ja on halutessasi kaverina tunnistettujen kohteiden kehittämisessä.

Asiakaskokemusagentti by Designmatters Studio tarkastelee palvelupolkua asiakkaan näkökulmasta hyödyntäen eri tutkimusmenetelmiä kuten havainnointia, haastatteluja ja muuta tiedonkeruuta. Asiakaskokemusagentti vertaa palveluasi parhaisiin käytäntöihin sekä ensikäden käyttökokemukseen osallistuvan tutkimuksen avulla, ”agenttina” toimien. Tarkastelun kohteena ovat yleiset palveluprosessin vaiheet ja työkalut, sekä yrityksesi toiminnalla oleelliset kohdat.

Asiakaskokemusagentin työ etenee seuraavalla tavalla:

  1. Valitaan yhdessä auditoiva palvelu/ palvelupolku
  2. Sovitaan käytettävät tutkimusmenetelmät (havainnointi, haastattelut, muu tiedonkeruu)
  3. Toteutetaan tutkimus
  4. Saat raportin ja kehitysehdotukset, käydään ne yhdessä läpi
  5. Sovitaan jatkotoimenpiteistä

Tänä päivänä yrityksistä 80% uskoo tuottavansa erinomaisia asiakaskokemuksia, mutta vain 8% asiakkaista on samaa mieltä. Asiakkaiden odotukset kasvavat jatkuvasti, käytännöt ja toimintamallit edistyvät jatkuvasti. Auditoimalla oman yrityksesi asiakaskokemuksen tilan ymmärrät paremmin, missä palvelupolun vaiheissa asiat sujuvat hyvin ja missä on parannettavaa. Jatkuvalla kehittämisellä pysyt asiakkaiden mielissä ja asiakkaasi haluavat suositella palveluasi muillekin.

Asiakaskokemusagentin toteuttama laadullinen tutkimus tuo sinulle syvällistä ymmärrystä palvelun ongelmakohdista, mutta myös niistä asioista, joissa olet vahva. Laadullisella tutkimuksella pääsemme mittareiden ja tunnuslukujen taakse – selvittämään, mitä palvelun kokemuksellisuus oikeasti on.

Lähdetään yhdessä tutkimusmatkalle!