Asiakastarina: Tecinspire tuotteisti palvelumuotoilusta menetelmän ohjelmistoprojektin suunnitteluvaiheeseen

Asiakastarina: Tecinspire tuotteisti palvelumuotoilusta menetelmän ohjelmistoprojektin suunnitteluvaiheeseen

Designmatters Studio auttoi oululaista Tecinpsire-ohjelmistoyritystä uuden palvelutuotteen kehittämisessä sekä palvelumuotoiluosaamisen laajentamisessa. Uusi palvelutuote systematisoi työvaiheet asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä idean prototypointiin ja testaamiseen. Keskustelimme Tecinspiren Teemun, Jaanan ja Mikon kanssa palvelumuotoiluprojektin merkityksestä sekä kokemuksista yhteistyön aikana.

Tavoitteena palvelumuotoiluosaamisen laajentaminen ja monipuolinen hyödyntäminen

Tecinpire on asiakaslähtöisen ohjelmistokehittämisen asiantuntija, joka auttaa eri kokoisia yrityksiä ja organisaatioita menestymään liiketoiminnassaan innovatiivisilla ja toimintaa tehostavilla digitaalisilla ratkaisuilla. Tecinpire on toteuttanut mm. terveys- ja hyvinvointisovelluksia, IoT-ratkaisuja, tuotannonohjausjärjestelmiä ja digitaalisia palvelualustoja. Tecinspire tunnetaan ohjelmistoprojektien läpinäkyvyydestä ja korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Asiakkaat arvostavat Tecinspiren avoimuutta korostavaa arvomaailmaa ja maanläheistä toimintatapaa. 

Palvelumuotoiluprojektin tavoitteena oli kasvattaa ja laajentaa Tecinspiren palvelumuotoiluosaamista ja -kypsyyttä sekä kehittää uusi palvelumuotoiluprosessiin perustuva palvelutuote, jota se voi tarjota asiakkailleen osana ohjelmistoprojekteja.

Palvelumuotoilu on tosi iso osa ohjelmistokehitystä. Joskus projekteissa saatettiin mennä suoraan ratkaisun ideointiin tuntematta asiakkaan liiketoimintaa ja tarpeita tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Meillä tämä uusi, ”oma pamumalli” on otettu käyttöön kaikissa projekteissa.

Teemu Kivioja, toimitusjohtaja, Tecinspire

Projektin aikana toteutettiin palvelumuotoilutyöpajat Tecinspiren henkilöstölle sekä pilottiasiakkaalle.  Tecinspiren asiantuntijoita ja johtoa ohjattiin ja sparrattiin uuden palvelun tuotteistamisessa, pilotin toteutuksessa ja palvelumuotoilun menetelmissä ja työkaluissa.

Muotoiluspurtti kokoaa, kiteyttää ja havainnollistaa idean kehitettävästä ratkaisusta

Osaamisen kehittymisen lisäksi palvelumuotoiluprojektin tuloksena syntyi uusi palvelutuote ”Muotoiluspurtti”, joka on suunniteltu sopivaksi osaksi jokaista uutta ohjelmistokehitysprojektia. Muotoiluspurtista on asiakkaan tilanteeseen soveltuvat eri laajuiset versiot, jotka eroavat kestoltaan ja laajuudeltaan.  

Uusi palvelutuote kehitettiin iteratiivisesti ja pilotoimalla yhteistyössä oikean asiakasyrityksen ja loppukäyttäjien kanssa. Ideaa ja mallia haettiin design sprintin ajattelutavasta, jossa tärkeää on oppia ja testata ideaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin varmistetaan, että kehittämisen suunta on oikea, ennen kuin investoidaan siihen enemmän. Idea voidaan myös nopeasti konkretisoida sellaiseksi prototyypiksi, johon on mahdollista saada palautetta eri sidosryhmiltä. Tämä tapa toimia soveltuu hyvin isommankin projektin alkuvaiheeseen tai sellaiseen tilanteeseen, että ratkaisun kanssa ollaan jumissa tai sitä on vaikea rajata.

Pilotin aikana rakennettiin ja kokeiltiin sopivia yhteiskehittämisen menetelmiä, hahmoteltiin prosessin vaiheita ja määriteltiin asiakaslupaukset palvelun hyödyistä ja tuotoksista. Designmattersin Johanna ohjasi ja fasilitoi ensimmäiset pilottiasiakkaan työpajat. Tämä toi varmuutta Tecinspiren omille asiantuntijoille, jotka toteuttavat itse jatkossa työpajat.

Äärettömän hyvä, että Johanna oli vetämässä ensimmäiset työpajat. Pääsin sivusta näkemään, miten asiat tapahtuvat käytännössä.

Mikko Karjala, luova suunnittelija, Tecinspire

Varmuutta, haastamista ja konkreettinen palvelutuote yhteistyön hyötyinä

Tecinpsirellä on ollut itselläänkin palvelumuotoiluosaamista, mutta omien palveluiden kehittämisessä tuntui silti olevan tarvetta ulkopuoliselle asiantuntijalle. Teemu kuvaileekin, että aiemmin palvelumuotoilun potentiaalia ei ole hyödynnetty täysimääräisesti. Yritys on tunnistanut haasteen: ohjelmistoratkaisun kehittämisvaiheesta joudutaan joskus palaamaan suunnittelupöydälle, koska ymmärrys käyttäjien tarpeista tai kehitettävän ratkaisun rajauksista sekä priorisoinneista on voinut jäädä epäselväksi. 

Yhteistyön kautta syntynyt palvelutuote on ehjä kokonaisuus menetelmästä, jolla Tecinspire kartoittaa asiakkaan ja loppukäyttäjien tarpeet, odotukset ja ideat, sparraa asiakasta tuoden ratkaisuvaihtoehtoja myös asiantuntijana sekä konseptoi idean kehitettävästä ratkaisusta havainnolliseen muotoon. Menetelmä sisältää myös tiettyjä työkaluja ja fasilitointitekniikoita. Jaana nostaa esille, että projektin myötä löytyi sellaisia tekniikoita, jotka tuovat varmuutta mm. työpajojen toteuttamiseen. Ilman sopivia menetelmiä alkuvaiheen suunnitteluun ei tule käytettyä riittävästi aikaa.

Konkretiaa syntyy (Muotoiluspurtista) koko ajan. Jumppaaminen alkuvaiheessa säästää työtä myöhemmässä vaiheessa.

Jaana Hietala, markkinointijohtaja, Tecinspire

Teemu, Jaana ja Mikko kaikki kokivat, että Tecinpire sai palvelumuotoiluprojektin aikana merkittävää apua prosessin määrittelyyn, kuvaukseen ja tuotteistamiseen. Lisäksi siihen miten fasilitointi kannattaa hoitaa. Tuotteistettu palvelu on prosessi, joka vie eteenpäin, siihen voi luottaa eikä ole tarvetta oikoa. Palvelumuotoilun hengen mukaisesti, Tecinspire hioo ja parantelee palvelutuotetta jatkuvasti käytännön havaintojen avulla.

Designmatters saa kiitosta siitä, että palvelumuotoilun hyödyntämistä sekä tuotteistamista onnistuttiin viemään Tecinspirellä nyt ripeästi eteenpäin ja lyhyessä ajassa saatiin todella paljon aikaan.

Kiitos iloisesta yhteistyöstä Tecinspiren porukka!