Minkälainen on hyvä visio?

Minkälainen on hyvä visio?

Visio tarkoittaa tulevaisuuskuvaa. Kysehän on tietenkin mielikuvasta, koska tulevaisuutta ei voi silmin nähdä, mutta se voidaan tehdä oikealla tavalla kuvaamalla näkyväksi ihmisten mielissä. Onko visio sitten jonkun unelma? Aloittavassa yrityksessä se saattaa olla perustajan unelma, joka kantaa ja ohjaa toteuttamaan näkemystä tulevaisuudesta ja tavoiteltavasta muutoksesta tai hyödystä. Kun yritys kasvaa, omistajapohja laajenee ja unelman tulee inspiroida yhä laajempia sidosryhmiä, visiosta pitää muotoilla yhteinen.

Liikkeenjohdon visio koostuu tärkeistä osista, joista yrityksen omistajilla, johdolla ja myös henkilöstöllä pitäisi olla yhteinen näkemys ja sitoutuminen. Osien pitää olla myös keskenään yhteensopivia.

Mistä osista voit sitten rakentaa vision yrityksellesi?

  • Liikevaihto- ja tulosvisio, joka kuvaa liiketoiminnan volyymia ja kannattavuutta tuleville vuosille
  • Markkina- ja asiakasvisio, joka kertoo, millä markkinalla toimimme, mitä asiakassegmenttejä palvelemme ja mitä asiakastarpeita ratkaisemme, minkälaista asiakaskokemusta tavoittelemme
  • Tuote- ja palveluvisio, joka kuvaa minkälainen tuote- ja/tai palvelutarjooma yrityksellä on, miten vastaamme asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin – mistä tulovirta muodostuu
  • Organisaatio- ja kulttuurivisio, joka kuvaa, millaisella rakenteella pystymme toteuttamaan tavoitteet ja minkälainen on kulttuurimme tavoitetilassa, ja minkälaista johtamista yritys tarvitsee
  • Kyvykkyys- ja osaamisvisio, eli mitä osaamista ja resursseja tarvitsemme tavoitteen saavuttamiseksi
  • Toimintaympäristövisio, joka kuvailee sitä ympäristöä, jossa yritys tulevaisuudessa toimii, tekee liiketoimintaa ja luo arvoa asiakkaille ja sidosryhmille

Hyvä visio ottaa kantaa näihin asioihin. Niiden painoarvo vaihtelee yrityskohtaisesti yrityksen elinkaaren ja toiminnan luonteen mukaan, mutta yritystoiminnassa nämä kaikki palaset liittyvät toisiinsa. Mikä on kullakin hetkellä tärkeää ja mikä on myös yrityksen kilpailuedun lähde, sitä kannattaa painottaa.

Jokaisessa yrityksessä – ja jokaisessa ihmisessä on kykyä visioida. Yrityksen ei kannata vältellä strategiasta ja visiosta puhumista vaan sen sijaan tuoda strateginen ajattelu osaksi yritystoimintaa ja kulttuuria. Käsitteet luovat yhteisen strategisen ajattelun kielen ja niiden merkitys on hyvä kääntää yrityksen omaan arkipuheeseen.

Visiointi on lupa ajatella isosti, laajasti ja tavoitteellisesti. Ja toteutuakseen se vaatii paljon muutakin. Mårten Mickosia (HS Visio 9.4.2022) lainaten:

  • ”Meillä kaikilla on haaveita tulevaisuudesta, jossa asiat ovat nykyistä paremmin.”
  • ”Unelmointi on kuitenkin vaikea laji. Kyynisyys ja varovaisuus tappavat suurimman osan rohkeista liiketoimintasuunnitelmista.”
  • ”Jokainen voi kuitenkin vaikuttaa lopputulokseen. Unelmoijasta voi tulla toteuttaja.”
  • ”Unelman pitää olla todella villi. Sen aisapariksi tarvitaan visualisointi, joka ei ole villi vaan pragmaattinen ja konkreettinen.”

Mitä enemmän visiossa on tunnetta ja tahtoa, sitä enemmän se ohjaa valintoja. Sitoutuminen visioon edellyttää vahvaa tunnekokemusta jokaiselta, joka vaikuttaa onnistumiseen siinä.