Liiketoimintamallin innovointi on kipupisteiden ja mahdollisuuksien tunnistamista

Liiketoimintamallin innovointi on kipupisteiden ja mahdollisuuksien tunnistamista

Liiketoimintamallin innovointi tarkoittaa, että muutat ja teet uudella tavalla jotain nykyiseen liiketoimintaasi verrattuna. Löydät uusia asiakasryhmiä, rakennat uusia ratkaisuja, ryhdyt toimimaan uudella tavalla tai luot uuden ansaintamallin. Kun muutat jotain näistä, liiketoimintamalli uudistuu.

Tuntuuko liiketoimintamallin innovointi sinun yritykselle kaukaiselta asialta, vai näetkö sen merkityksen yrityksesi jatkuvuudelle ja tulevaisuudelle?

Liiketoimintamallin innovointiin liittyykin erilaisia myyttejä. Tässä varmasti niistä tutuimmat

  1. Ainutkertaisen idean myytti. Uskomus siitä, että kaupallinen menestys tulee vain ideoista, joita kukaan ei koskaan ole aikaisemmin keksinyt. Mutta totta on, että uudet liiketoimintamallit on usein lainattu toiselta toimialalta. Case Merrill Lynch, ”finanssisupermarket”
  2. Radikaalin innovaation myytti. Uskomus siitä, että liiketoimintamalli-innovaatiot ovat aina radikaaleja ja täysin uusia maailmassa. Oikeasti on kuitenkin niin, että samoin kuin tuoteinnovaatiot, myös liiketoimintamalli-innovaatiot voivat olla pieniä muutoksia toiminnassa, jotka johtavat suureen menestykseen. Case Netflix, elokuvavuokraamo joka postitti DVD:t asiakkaille – vasta myöhemmin toteutti vision striimauksesta netin kautta
  3. Teknologiamyytti. Uskomus siitä, että liiketoimintamalli-innovaatio pohjautuu uusimpaan teknologiaan ja sen inspiroimaan uuteen tuotteeseen. Sen sijaan, innovaatio tulee spesifin teknologian liiketoiminnallisesta soveltamisesta. Ja vaikuttavuus uuden teknologian taloudellisen potentiaalin löytämisestä
  4. Myytti hyvästä onnesta. Uskomus siitä, että liiketoimintamalli-innovaatiossa on kyse vain hyvästä onnesta, tuurista. Sen sijaan, innovointia tulee tehdä systemaattisesti aivan kuten työtä uusien tuotteiden, teknologian ja prosessien kehittämiseksi.
  5. Nero-keksijän myytti. Uskomus siitä, että vain luovat nerot voivat keksiä todella innovatiivisia ideoita. Kuitenkin on niin, että harvoin innovointi onnistuu keneltäkään huippuosaajalta yksin. Siihen tarvitaan monialaisia tiimejä ja purettuja raja-aitoja. Innovointi on joukkueurheilua!
  6. Resurssimyytti. Uskomus siitä, että isot läpimurrot vaativat isot resurssit. Kuitenkin, pienet start-upit toimialojen ulkopuolelta ovat tärkeimpien liiketoimintamalli-innovaatioiden takana. Kannattaakin olla pieni, fiksu ja rohkea!
  7. Tuotekehittäjän rooli -myytti. Uskomus siitä, että tärkeimmät innovaatiot tehdään tuotekehitysyksiköissä kehittäjien toimesta. Sysäys ja inspiraatio muutokselle voi tulle mistä päin organisaatiota tai sidosryhmiä vain. Siitä kertoo jo se, että liiketoimintamalli vastaa itsessään tärkeisiin kysymyksiin kuka on asiakas, mitä tarjoamme, miten tarjoamme ja miksi tarjoamme. Näihin syntyy vastauksia ja uusia ideoita monialaisesti.

(myytit mukaillen Business Model Navigator -kirja)

Murretaan yhdessä liiketoimintamallien innovaatiomyyttejä!

Johanna Laurinen/ Businessworks