Refreshed – luova palvelusuunnittelu uudistumishaluisille yrityksille

Refreshed – luova palvelusuunnittelu uudistumishaluisille yrityksille

Jos teet samoja asioita aina samalla tavalla, saat samoja tuloksia. Jos haluat uudistua, kehittyä ja luoda jotain ennennäkemätöntä, sinun pitää rikkoa nykyiset ajattelu- ja toimintatavat. Entä jos virkistäisit palveluasi – uskallatko antaa vapaat kädet palvelumuotoilijalle täysin uuden palvelun suunnittelemiseksi yrityksellesi?

Luovaa näkemystä palvelusi suunnitteluun

Palvelu on abstrakti ja sen laatu on myös subjektiivinen asiakkaan kokemus. Palvelulla on kuitenkin muoto – se on prosessi, joka voidaan suunnitella, siihen liittyy fyysisiä ja digitaalisia ulottuvuuksia kuten tarvikkeet, käyttöliittymät ja tilat, siihen liittyy ihmisiä ja käyttäytyminen erilaisissa kohtaamispisteissä.

Kun yhdistämme tuntemuksen palvelun luonteesta luovaan suunnitteluun, voimme rakentaa visionäärisiä uusia palveluita ja asiakaskokemuksia. Aivan kuten luova suunnittelija rakentaa visuaalisesti näyttäviä graafisia tai tilallisia kokonaisuuksia. Uniikki palvelu on myös sellainen, joka on suojattavissa ja kaupallistettavissa immateriaalisena omaisuutena.

Palvelumuotoilu on käyttäjälähtöistä palveluliiketoiminnan kehittämistä. Se on ajattelutapa, joka korostaa ihmislähtöisyyttä, empatiaa, innovatiivisuutta ja visuaalisuutta. Palvelumuotoilija on taitava kääntämään yrityksen logiikan asiakkaan logiikaksi ja suunnittelemaan palveluita käyttäjän – ei yrityksen – näkökulmasta. Sellaisia palveluita, jotka puhuttelevat ihmisiä eri tasoilla – niin hyöty- ja tunnekokemuksen, sosiaalisen ja kulttuurisen kokemuksen, sekä fyysisiin elementteihin liittyvän sensorisen kokemuksen tasoilla. Tunteiden merkitys on asiakkaan kokemuksessa jopa 70%.

Luovuus on toisinajattelua ja ainutlaatuisen muotoilua

Luovuus on kykyä nähdä asioita uusista ja erilaisista näkökulmista ja muodostaa niistä jotain uutta ja ainutlaatuista.

Luova suunnittelija auttaa näkemään palvelusi uusin silmin. Luovuus tulee inspiraatioista, laatikon rajojen rikkomisesta, muualla toteutetun soveltamisesta, löydetyn tiedon tulkitsemisesta, asioiden yhdistelystä ja uusien signaalien tunnistamisesta. Luova suunnittelija seuraa aikaa, ennakoi ja pystyy tuomaan vaikutteita palveluun, jotta sen on ajankohtainen ja kiinnostava tämän päivän ja myös tulevaisuuden asiakkaille. Palvelumuotoilija toimii luovana suunnittelijana tuoden abstraktiin palveluun positiivista yllätyksellisyyttä, muistettavuutta, tunnistettavuutta ja esteettisyyttä.

Refreshed -palvelumuotoilutyön sisältö

Autamme sinua uudistamaan palvelusi haastamalla vanhat ajattelutavat ja toimintamallit uusilla innovatiivisilla ja rohkeilla ideoilla. Olemme luovan suunnittelun ja palveluliiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia.

Työ käynnistyy yhteisellä tapaamisella, jossa kuulemme tavoitteistasi. Tapaamisen jälkeen kiteytämme suunnittelun briefin, jonka pohjalta lähdemme perehtymään aiheeseen tarkemmin ja suunnittelemaan uutta ratkaisua. Rakennamme tarvittavan asiantuntijatiimin, tarjoamme suunnittelun, toteutustyön sekä projektinjohdon. Tuomme sinulle uutta näkemystä ja raikkaita ideoita, joista rakennamme iteroiden yrityksellesi uuden palvelun. Käymme prosessin aikana suunnitelmaa läpi kanssasi useaan otteeseen, hyödyntäen kokeilukulttuuria sekä luovia muotoilumenetelmiä kuten prototypointia ja design sprinttejä. Luovan suunnittelun työvaiheet ovat karkeasti seuraavat:

  1. Brief
  2. Perehtyminen
  3. Suunnittelu
  4. Iterointi

Lisää meistä suunnittelijoista

Johanna Laurinen on bisneshumanisti ja strateginen muotoilija, Designmatters Studion perustaja. Johanna on hyödyntänyt palvelumuotoilua asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä jo 2000-luvun alusta saakka. Johanna toimii yrityksille liikkeenjohdon konsulttina niin strategiatyössä kuin innovaatioiden kaupallistamisessa. Palvelumuotoilutyössä Johanna yhdistää ihmistieteet, muotoiluajattelun sekä palveluiden markkinoinnin. Johanna pyrkii työssään ymmärtämään syvällisemmin kohderyhmien tarpeita ja käyttäytymistä muuttuvassa toimintaympäristössä, sekä muotoilemaan näistä lähtökohdista haluttavia asiakaskokemuksia ja kannattavia palvelukokonaisuuksia.

Inka Saini on konsepti- ja tilasuunnittelija, palvelumuotoilija sekä UX/CX-asiantuntija. Inka on suunnitellut yli 15 vuoden ajan erilaisia kansainvälisiä muotoiluprojekteja. Inka uskoo, että ylivertaisessa palvelukokemuksessa on kysymys digitaalisen ja fyysisen ympäristön saumattomasta muotoilusta ihmislähtöisesti. Inka on sitoutunut ymmärtämään ja kehittämään palveluita tavoitteellisesti ja käyttäjäkeskeisesti, mikä tarkoittaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa, heidän kuuntelemistaan ja tulevaisuuden palvelukokemuksen muotoilua yhdessä. Inka on ehdottomasti parhaimmillaan, kun hän saa yhdistää design-ajattelun yrittäjäluonteesta nousseisiin johtamistaitoihin. Inkalle tärkeintä ei ole se, mitä tehdään, vaan miksi ja kenelle.

Onko nyt aika kokeilla jotain uudella tavalla? Ota meihin yhteyttä ja aloitetaan luova suunnittelu!

Johanna Laurinen, strategia- ja palvelumuotoilija, johanna@designmatters.fi, p. 050 3180121, www.designmatters.fi

Inka Saini, tila- ja palvelumuotoilija, inka@saini.fi, p. 050 3386945, www.inkasaini.fi

Tiesitkö että:

• Suomessa palveluiden osuus BKT:sta on jopa 70%
• Palveluliiketoiminta kasvaa teollisuussektorilla ja perinteinen palvelusektori laajenee
• Suomalaiset käyttivät 17 mrd euroa palveluihin ja 13 mrd tavaroihin (2018)
• Yritykset tarjoavat lisäpalveluita tuotteiden ohessa kuten koulutusta, rahoitusta ja huoltoa
• Yritykset siirtyvät yhä enemmän tuotteiden myynnistä ja omistamisesta vuokraukseen ja lisensointiin tarjoten asiakkaille käyttöoikeutta omistamisen sijaan
• Palvelut ovat kiertotalouden tärkein liiketoimintamalli
• Tuote on yhä useammin palvelu eli tuotteen käyttö perustuu vuorovaikutukseen ja prosessiin yrityksen ja asiakkaan välillä