Serendipiteetti – onnekkaita sattumia ja keksintöjä?

Serendipiteetti – onnekkaita sattumia ja keksintöjä?

Joskus todella hymyilyttää, kun tapahtuu yllättäen ja äkkiseltään täysin sattumanvaraiselta tuntuva onnekas sattuma. Jopa pelottaa – mitä jos en olisikaan vastannut puhelimeen, ollut paikanpäällä, avannut keskustelua tai tavannut tätä ihmistä. Tai mitä jos en olisi uskaltanut kyseenalaistaa, ajatellut laatikon ulkopuolelta tai lähtenyt kokeilemaan. Miten tärkeä asia olisikaan jäänyt löytymättä.

Serendipiteetti tarkoittaa sattuman ohjaamaa, odottamatonta löytöä. Se on jotain, mitä et alun perin lähtenyt etsimään, mutta mitä lopulta löysit.

Kirjoitan onnekkaista sattumista, koska haluan ymmärtää niiden luonnetta paremmin. Haluan myös oppia hyödyntämään niitä yritysten ja palveluiden kehittämisessä paremmin. Odottamattomat löydökset ovat minulle entuudestaan tuttuja antropologisten tutkimusmenetelmien kautta, joissa nimenomaan etsitään uutta tietoa ilman tarkkoja hypoteeseja ja oletuksia.

Serendipiteettiin liittyy kolme vaihetta:

Aktiivisuus

Mahdollisuus onnekkaille sattumille avautuu toiminnan kautta. Voimme tehdä kokeiluja, testailla uusia ratkaisuja tai tavata ihmisiä. Toiminnan syillä ei ole merkitystä, mutta sillä, minkälaisiin odottamattomiin tuloksiin se johtaa, puolestaan tulee olemaan. Toimintaan voi liittyä myös virheiden tekemistä, joiden perusteella syntyy uusia havaintoja ja löydöksiä. Aktiivisuus on käytännössä kovaa työtä tai välillä myös tuuria.

Empiirisyys

Teemme toiminnasta havaintoja ja hypoteeseja. Emme tiedä tarkalleen, mitä odottaa ja toimimme avoimin mielin. Oman mielen joustavuudella on tärkeä rooli, jotta kykenemme tunnistamaan hyödyllisen ja odottamattoman, kyseenalaistamaan omat ennakko-odotukset ja olemaan rohkeita kokeilemaan uutta. Myös asiaan perehtyneisyys ja sitä kautta kehittynyt intuitio havaita ja tunnistaa löydös sekä kyky yhdistellä asioita uudella tavalla ovat merkityksellisiä.

Toistettavuus

Jotta löydöksestä tulisi merkittävä ja sen vaikutukset olisivat laajemmin hyödyllisiä, pyrimme löytämään säännönmukaisuuksia ja analysoimaan toistuvia havaintoja. Voimme tehdä iteratiivisia kokeiluja ja parantaa mallia. Jos onnistumme tässä, olemme luomassa ns. serendipisiä keksintöjä.

Miten luoda suotuisat olosuhteet onnekkaille sattumille? Voimme tehdä paljon ihmisten ja asioiden kohtauttamiseksi. Voimme edistää kokeilukulttuuria ja virheiden hyödyntämistä. Voimme myös altistaa itsemme empiiriselle tiedolle mm. osallistuvan havainnoinnin kautta. Tärkeää on myös muistaa oma mieli ja asenne – kaikki lähtee avoimuudesta uudelle eli uteliaisuudesta, tarkkaavaisuudesta, kyseenalaistamisesta ja joustavuudesta.

Palvelumuotoilussa ja innovoinnissa on tilaa empirialle, avoimuudelle, uusille kohtaamisille ja siten totuttujen ajattelutapojen ravistelulle. Siihen kuuluu myös uusien löydösten kokeilu ja iteratiivinen parantelu, sekä toistettavuuden rakentaminen mm. uusiksi palvelu- tai liiketoimintamalleiksi. Tärkeää on altistua uusille ajatuksille ja olla kiinnostunut kokeilemaan ja jalostamaan löydöstä esimerkiksi kaupalliseksi ratkaisuksi.

Autamme mielellämme sinua ja yritystäsi laadullisessa tutkimustyössä sekä innovatiivisten onnekkaita sattumia mahdollistavien prosessien suunnittelussa ja toteuttamisessa!