Strategia arkeen 30 päivässä™ valmennusohjelma: Kehitä yritystäsi paremmaksi päivittäin

Strategia arkeen 30 päivässä™ valmennusohjelma: Kehitä yritystäsi paremmaksi päivittäin

Strategiatyössä on kaksi tärkeää osaa, jotka kulkevat välillä omaa tahtiaan, mutta ovat tiivisti toisiinsa sidoksissa. Näistä ensimmäinen on strategian muodostaminen eli työvaihe strategian sisällön valmistelemiseksi, määrittelemiseksi ja hyväksyttäväksi. Toinen osa on strategian toteuttaminen eli tehtävät, hankkeet, kokeilut, muutokset, viestintä ym. asiat strategian tuomiseksi osaksi yrityksen ja ihmisten arkea. Strategiatyö on jatkuvaa eli yrityksen tulee tarkastella toimintaympäristöä säännöllisesti, tehdä strategisia kokeiluja, arvioida onnistumistaan strategiassa ja mahdollisesti myös päivittää tavoitteitaan. Strategian tulee olla myös läsnä konkreettisesti ihmisten työssä päivittäin.

Strategia arkeen 30 päivässä™ valmennusohjelma on Designmatters Studion palvelu yrityksille, organisaatioille, tiimeille ja yrittäjille strategian toteuttamiseksi ja arkeen viemiseksi. Valmennusohjelma antaa sinulle prosessin, työkalut ja sparrauksen yrityksesi strategian viemiseksi arkeen palvelumuotoilun keinoin rohkeasti ideoiden, kokeillen ja konkretisoiden. Valmennusohjelmassa on painopiste erityisesti menestyvien toimintatapojen ja rutiinien kehittämisessä, joiden avulla yrityksesi kehittyy myös pitkällä tähtäimellä.

Valmennusohjelmassa rakennat identiteetin ja rutiinit tavoitteiden saavuttamiseksi

Strategia arkeen 30 päivässä™ on valmennusohjelma, jossa rakennat asiantuntijan avustuksella yrityksesi uuden identiteetin sekä rutiinit ja toimintamallit tavoitteiden saavuttamiseksi. Säännölliset sparraukset sekä työkalut ja tehtävät auttavat sinua ja tiimiäsi pureutumaan toimintamalleihin ja kehittämään niitä uudelle tasolle, mitä yrityksesi menestyminen vaatii. Opitte myös haastamaan ja kehittämään yrityksen tai tiimin identiteettiä niin, että se mahdollistaa tavoiteltavat asiat.

Valmennusohjelman hyödyt sinulle:

  • Sinä ja tiimisi todella sisäistätte yrityksesi strategian ja vision
  • Strategian arkeen viemisen selkeä eteneminen
  • Yrityksesi ulkopuolisen asiantuntijan sparraus ja tuki
  • Runsaasti nopeita kokeiluja ja pieniä parannuksia
  • Konkreettinen toimintasuunnitelma ja todo-lista strategian arkeen viemiseksi
  • Visuaalinen ja havainnollinen esitysmateriaali yrityksen strategiasta

Noin kuukauden mittaisen valmennusohjelman aikana luot yrityksen vision ja strategian pohjalta uuden identiteetin ja toimintamallit strategian toteuttamiseksi arjessa. Strategiatyö on jatkuvaa ja yrityksen strategia elää ajassa. Valmennusohjelmassa rakennat toimintamallin, jonka avulla pystyt johtamaan yritystäsi strategisesti ja toteuttamaan rutiineja, jotka vievät yritystäsi kohti tavoitteita. Lisäksi, saat visuaalisen ja havainnollisen esitysmateriaalin yrityksesi strategiasta sisäistä ja ulkoista viestintää varten.

Yhtä tärkeää kuin innostavan strategian ja vision muodostaminen on onnistua strategian toteuttamisessa arjessa. Tule mukaan tälle innostavalle matkalle uudistamaan yrityksesi identiteetti ja toimintatavat strategiassa onnistumiseksi!

Kysy lisää johanna@designmatters.fi