Strateginen palvelumuotoilija by Businessworks – palvelun tuotteistamisen ja asiakaskokemuksen erikoisosaaja

Strateginen palvelumuotoilija by Businessworks – palvelun tuotteistamisen ja asiakaskokemuksen erikoisosaaja

Strateginen palvelumuotoilija on palvelun tuotteistamisen ja asiakaskokemuksen kehittämisen erikoisosaaja, joka auttaa erityisesti pieniä yrityksiä palvelun kaupallistamisessa, kilpailuetujen rakentamisessa ja täysin uusien mm. kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvien palveluinnovaatioiden rakentamisessa.

Businessworksin Strateginen palvelumuotoilija rakentaa kanssasi haluttavan, kannattavan ja vastuullisen uuden palvelutuotteen, jota pääset heti pilotoimaan, myymään ja markkinoimaan.

Palvelumuotoilutyö lähtee liikkeelle asiakasymmärryksen hankkimisesta ja yrityksen palveluvision kirkastamisesta. Yhteiskehittämisen keinoin ideoidaan ja rakennetaan tarkempi konsepti palvelun sisällöstä, toimintamalleista ja markkinointisuunnitelmasta.

Businessworksin Strategisena palvelumuotoilijana toimii Johanna Laurinen (FM, HHJ). Johannalla on yli 15 vuoden kokemus asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisestä ja strategiatyöstä finanssialalla ja useiden eri toimialan yritysten parissa.

Johanna on hyödyntänyt muotoilua liiketoiminnan kehittämistyössä jo 2000-luvun alusta alkaen ja ohjannut useita palvelu- ja liiketoimintamuotoiluprojekteja. Johanna on koulutukseltaan kulttuuriantropologi (Master of Arts), lisäksi hänellä on vahva markkinointiosaaminen, tuntemus digitalisaatiosta sekä perehtyminen kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. Johannan vahvuuksia ovat strateginen ajattelu, viestintä, markkinointi, ihmislähtöisyys, yhteiskehittäminen ja konseptointi.

Jos tunnistat tästä oman yrityksesi tilanteen ja tarpeen, ota yhteyttä niin keskustellaan tarkemmin!