Kaupunkilaisten strategia toivotusta tulevaisuudesta – case Oulun kaupunkikeskusta

Kaupunkilaisten strategia toivotusta tulevaisuudesta – case Oulun kaupunkikeskusta

“Toisin ajattelu on uuden luomisen ja innovoinnin perusta.” Oulun kaupunkikeskustan Toivotun tulevaisuuden hankkeessa olemme valinneet lähestyä tulevaisuutta kaupunkilaisten eli oululaisten ihmisten näkökulmasta. Avuksi tulevaisuuden kokemiseen tuomme tulevaisuuden tutkimuksen ja taiteen, jotka auttavat osallistujia kokemaan erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja pohtimaan niiden haluttavuutta.

Tiede, taide ja osallistuminen

Hankkeessa on mukana kolme taiteilijaryhmää, jotka tulevat johdattelemaan osallistujat tulevaisuuden kuvitteluun ja kokemiseen. Taiteilijoiden töiden taustalla on ajankohtaista kaupunkitutkimustietoa mm. historian, arkkitehtuurin ja hallintotieteiden aloilta. Lisäksi tulevaisuuden tutkimuksesta esille nostettavat muutosajurit auttavat hahmottamaan ja arvioimaan, minkälaiset asiat ovat toivottuja tulevaisuudessa ja mitä niistä haluamme vahvistaa.

Oululaisten osallistuminen sekä taideteosten kokemiseen ja oman kokemuksen analysointiin tulee olemaan tärkeässä roolissa. Tulemme hyödyntämään osallistamisessa käyttökokemukseltaan erittäin mukavia digitaalisia työkaluja. Näin varmistamme, että mahdollisimman moni pystyy osallistumaan ja saamme riittävän laajan erilaisten näkemysten peiton erilaisilta ihmisiltä. Itseanalyysin tekeminen on myös jokaiselle osallistujalle varmasti mielenkiintoinen ja avartava kokemus.

Tulevaisuuden muotoilu on meidän kaikkien tehtävä. Siksi haluamme myös tässä hankkeessa pitää keskiössä kaupunkilaisten osallistamisen ja avoimuuden suomat mahdollisuudet.

Design antropologia ja kaupunkilaisten hyvinvointi

Työskentelymme perustuu design antropologiaan, joka tarjoaa lähestymistavan, prosessin ja metodit luovaan ongelmanratkaisuun. Antropologia on ikään kuin ikkuna ihmisten maailmaan – menetelmä tutkia, havainnoida ja analysoida syvällisemmin kulttuuria, ihmisryhmiä, toiveita, uskomuksia ja merkityksellisyyttä. Design eli muotoilu sen sijaan on ratkaisujen konkretisointia ja muodon antamista abstrakteillekin asioille. Tavoitteenamme on näillä menetelmillä osaltaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun mahdollisuuksien parantaminen.

Kaupunkilaisten strategiassa toivotusta tulevaisuudesta ymmärrämme kaupungin monikerroksisena ja jatkuvasti muuttuvana. Kaupunki on jokaiselle kaupunkilaiselle ainutlaatuinen, mutta on myös jaettuja kokemuksia, merkityksiä ja mielikuvia. Kaupunki edustaa niin rakennettua, kulttuurista, sosiaalista ympäristöä, kuin luonto- ja palveluympäristöä. Tavoitteenamme on työssä päästä kiinni kokemuksiin ja merkityksiin, jotka tekevät Oulun kaupunkikeskustasta haluttavan ja houkuttelevan ja joka myös rakentuu vahvuuksien ja tärkeinä koettujen asioiden ympärille.

Toivomme, että löydämme design antropologian avulla sekä isoja että pieniä oivalluksia ja ratkaisuja toivotun tulevaisuuden kaupunkikeskustan kehittämiseksi. Haastamme löydöksiä yhtä aikaa inspiroivilla esimerkeillä maailmalta ja seuraamme aktiivisesti kaupunkimuotoilua ja kohteita Suomessa ja ulkomailla. Parhaimmillaan löydämme suuntaviivoja sekä eri sidosryhmiä innostavista teemoista ja toimenpiteistä, että menetelmiä toteuttaa kaupunkikeskustan ja sen eri alueiden kehittämistä myös yhteisölähtöisesti, placemaking-ajattelutavan mukaisesti.

Narratiivit tekevät näkymättömän näkyväksi

Tarinoiden voima on valtava: minkä tarinan valitset kuulla, mihin uskoa ja mitä tehdä todeksi. Tarina eli narratiivi on tapa kuvata esimerkiksi toivottua tulevaisuutta. Design antropologi -tiimimme kuvaa yhdessä kaupunkilaisten kanssa Oulun kaupunkikeskustan toivotun tulevaisuuden narratiivit.

Työmme on käynnissä ja kesälomien jälkeen tulemme näkemään ja kokemaan erilaisia taiteilijoiden näkemyksiä ja keinoja herätellä kaupunkilaisten ajatuksia. Olemme iloisia, että tämä työ tapahtuu: ihmiset voivat tulla kuulluiksi ja vaikuttaa oman elinpiirin kehittymiseen ja löytää myös ehkä oman suhteensa uudella tavalla ympäristöönsä. “Tulevaisuusvalta on valtaa vaikuttaa tulevaisuusnäkymiin eli siihen, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena tai toivottavana.”

PS. Kuvassa kattoterassialue Aarhusin kaupunkikeskustasta. Mikä näkökulman vaihdos kaupungin näkemiseen ja kokemiseen on elää kattojen rajassa! Vapaat oleskelualueet ja palveluliiketoiminta hyvin yhdisteltynä tekee paikasta aktiivisen ja järkevän.