Tulevaisuuden asiakaskokemusjohtaja -valmennus

Tulevaisuuden asiakaskokemusjohtaja -valmennus

Tulevaisuuden asiakaskokemusjohtajille
Yhdessä Designmatters Studion ja Digital Rebelin kanssa

“80 prosenttia yrityksistä sanoo tuottavansa erinomaista asiakaskokemusta. Vain 8 prosenttia asiakkaista on samaa mieltä”

Kuilu yritysten käsityksen ja asiakkaiden todellisen kokemuksen välillä korostaa asiakaskokemuksen johtamisen kriittistä merkitystä. Panostamalla asiakaskokemukseen yritykset voivat paitsi erottautua kilpailijoistaan myös rakentaa kestäviä asiakassuhteita ja kasvattaa liiketoimintansa arvoa.

Tulevaisuuden asiakaskokemusjohtajien on ymmärrettävä, miten luoda merkityksellisiä ja odotukset ylittäviä kokemuksia. Ennakkoilmoittaudu keväällä pidettävään valmennukseemme ja opi, miten voit olla edelläkävijä asiakaskeskeisen liiketoiminnan rakentajana.

Tehtävänä parempi asiakaskokemus

Tulevaisuuden asiakaskokemusjohtaja -valmennuksessa opit johtamaan asiakaspolkuja, kehittämään palvelun koettua laatua ja rakentamaan liiketoiminnan asiakkaan ympärille eikä tuotteiden. Opit tuntemaan asiakkaiden odotukset ja jopa ylittämään ne. Autamme sinua olemaan entistä haluttavampi asiakkaillesi. 

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

  • Koulutus on tarkoitettu johdolle ja asiakaskokemuksesta vastaaville tahoille sekä asiantuntijoille, jotka ovat vastuussa käytännön asiakaskokemukseen vaikuttavista toimista.
  • Kaikille, jotka haluavat ymmärtää asiakaskokemusta kokonaisvaltaisemmin.

Valmennuksen hinta on 1500 e + alv.

Tule mukaan loistavaan porukkaan!

Valmennuksen sisältö

Valmennus toteutetaan kolmen työpajan sarjana ja niitä tukevina henkilökohtaisina sparrauksina. Valmennus järjestetään kokonaan verkossa, joten voit helposti osallistua, olit fyysisesti missä tahansa. Valmennusryhmään otetaan mukaan 5-10 osallistujaa. Valmennus toteutetaan online Teamsissa/Zoomissa.

Työpaja 1: Asiakaskokemus strategiassa (3 h)

Missä asiakas on strategiassa ja liiketoimintasuunnitelmassa? Entä missä se on hallituksen ja johdon agendalla? Tässä työpajassa käsittelemme asiakaskokemukseen liittyviä strategisia valintoja ja luomme ison kuvan siitä, mitä asiakaskokemuksen johtamisen kokonaisuus oikein on. Vertailemme myös erilaisia case-yrityksiä ja arvioimme osallistujien omaa lähtötilannetta.

Työpaja 2:  Asiakaskokemuksen kehittäminen (3 h)

Mitä asiakas tästä sanoisi? Tässä työpajassa perehdymme yhdessä asiakaslähtöiseen palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hyödynnämme muotoiluajattelua ja –menetelmiä ihmistieteistä prototypointiin. Käsittelemme sitä, miten hyödynnämme dataa ja asiakaspalautetta kehittämisen tukena. Työstämme myös osallistujien omaa casea palvelupolkujen ja moniulotteisen asiakaskokemuksen näkökulmista.

Työpaja 3: Asiakaskokemuksen johtaminen arjessa (3 h)

Suunniteltua asiakaskokemusta on mahdollista johtaa – toisin kuin sattumanvaraista. Viimeisessä työpajassa pohdimme, miten asiakaskokemusta voi johtaa niin asiakasrajapinnassa kuin tavoitteiden ja mittareiden avulla. Saamme ratkaisuja siihen, miten asiakaskokemus lunastetaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa ja miten varmistamme saumattomuuden kokonaisuuksien välillä. Alustamme jokaisen osallistujan omaa Asiakaskokemuksen johtamisen käsikirjaa.

Sparraukset: Valmennusohjelma sisältää 4 tunnin mittaista henkilökohtaista sparraussessiota. Tutustumissparraus toteutetaan ennen työpajasarjan alkua, työpajojen välissä on sparraukset, joissa keskustellaan osallistujan omaan caseen. Valmennusohjelma päättyy jokaisen kanssa käytävään loppusparraukseen.

Valmentajat

Johanna Laurinen

Toinen valmentajista on Johanna. Hän on bisneshumanisti ja strateginen muotoilija, Designmatters Studion perustaja. Johanna on hyödyntänyt palvelumuotoilua asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä jo 2000-luvun alusta saakka. Johanna toimii yrityksille liikkeenjohdon konsulttina niin strategiatyössä kuin innovaatioiden kaupallistamisessa.

Jenni Saarenpää

Jenni on toinen valmentajista ja Digital Rebelin perustaja. Jennillä on 20 vuoden kokemus asiakaskeskeisestä liiketominnan kehittämisestä ja johtamisesta. Jenni on vastannut asiakaslähtöisten strategioiden sunnittelusta ja täytäntöönpanosta sekä innovoinnista niin startupeissa kuin kansainvälisissä korporaatioissa.

Kysy lisää!

Kysy lisää valmennuksesta itsellesi tai yrityksellesi sähköpostilla johanna@designmatters.fi