Oppaat

Hyödynnä oppaat ja työkalut

Asiakaskokemustarina

”Service is time well saved. Experience is time well spent”. Suunnittele palvelusi asiakaskokemusta ja palvelupolkua tarinan avulla. Tarina liittää palvelun merkityksiin ja tunteisiin, joita haluat asiakkaillesi välittää. Tarinan elementit ja kaari konkretisoivat ja kuljettavat asiakkaan läpi palvelun ja tekevät siitä elämyksen, tunnekokemuksen ja siten myös muistettavan. Tutustu Asiakaskokemustarina by Designmatters Studio työkalun avulla palvelusi kehittämiseen tarinan kautta. Tarinallistaminen on luova ja innostava menetelmä rakentaa palvelu, jota asiakkaasi rakastavat.

  IPR-tarkistuslista

  Tunnistatko yrityksesi aineettoman omaisuuden, jotta pystyisit myös hyödyntämään sitä kasvun lähteenä? Tässä IPR-tarkistuslistassa (IPR=Intellectual Property Rights) on kuvattu, mitkä aineettomat oikeudet yrityksellä pitäisi olla kunnossa. IPR auttaa välttämään vahingot, tuo kilpailuetua ja on kauppatavaraa. Huomioi nämä näkökulmat uuden innovaation kaupallistamisessa sekä nykyistä toimintaasi arvioitaessa.

   Design Canvas

   Tiedätkö mitä design on liiketoiminnan kehittämisessä? Tutustu tämän Design Canvasin avulla muotoilun prosessiin ja sovella sitä helposti omaan kehittämistoimintaasi. Jokainen prosessin vaihe vaatii työstämistä, tutkimista, yhteiskehittämistä ja fasilitointia. Suunnittele muotoilutyö nelivaiheisen Design Canvasin avulla, jossa tavoitteenasi on tehdä havaintoja parannettavasta asiasta, muodostaa havainnoista johtopäätöksiä, luoda johtopäätösten pohjalta ideoita ja lopulta jalostaa ideat tuotteiksi ja palveluiksi. 

    Jobs to be done -työkalu

    Value Proposition Canvasia mukaillen, määrittele mitä ovat asiakkaasi tehtävät, jobs to be done, mitä hän haluaa saada aikaiseksi työssään tai elämässään. Tunnista, mikä ero on asiakkaan tehtävillä sekä ongelmilla, hyödyillä ja ilon aiheilla mitä niihin liittyy. Visuaalinen Jobs to be done -työkalu by Designmatters Studio auttaa sinua hahmottamaan näihden asioiden merkityksen ja suhteen. Näin pääset kiinni siihen, mitä asiaa oikeasti haluat suunnitella ja muotoilla uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämistyössä.

     Visio Canvas

     Haluatko muotoilla yrityksesi innostavan, näkemyksellisen ja liiketoimintaa eteenpäin vievän vision? Visio Canvas by Designmatters Studio on työkalu, joka auttaa hahmottamaan vision muodostamisen taustalla olevat eri näkökulmat. Se tukee sinua ja tiimiäsi vision eri ulottuvuuksien hahmottamisessa ja sanoittamisessa. Jokainen yritys tarvitsee vision –  tulevaisuuskuvan ja pitkän tähtämisen tavoitteen kasvua ja menestymistä varten.

      Asiakasymmärryksen työkalut

      Lähde aina liikkeelle asiakkaasta! Saat käyttöösi asiakasymmärryksen työkalut, jotka olen todennut monipuoliseksi, mutta riittävän yksinkertaisiksi menetelmiksi hankkia asiakasnäkökulmaa ja dokumentoida asiakkaan logiikkaa. Näin pystyt muodostamaan syvällisemman näkemyksen asiakkaan arjesta ja tarpeista.

       Skenaario Canvas

       Haluatko oppia tunnistamaan paremmin yrityksesi strategiaan vaikuttavia, toimintaympäristöstä ja asiakaskäyttäytymisestä johtuvia muutosvoimia? Skenaario Canvas by Designmatters Studio auttaa hahmottamaan erilaiset skenaariot, niiden taustalla vaikuttava trendit sekä kriittiset oletukset. Hyödynnä Skenaario Canvasta yhteiskehittämisen työkaluna ja pohtikaa asiaa sinun yritykselle merkittävien ilmiöiden näkökulmista. Mihin pitää varautua ja mitä mahdollisuuksia tunnistatte?

         

        Tuotteistuksen tarkistuslista

        Minkälainen on hyvä tuote ja palvelutuote? Tuotteistuksen tarkistuslistan avulla voit käydä läpi, vastaako uusi tuotteesi kaikkiin niihin kohtiin, jotka vastustamattomassa tuotteessa tulisi olla mietittynä ja kunnossa. Työkalu auttaa sinua pohtimaan oikeita asioita kehitättämisen matkan varrella sekä ennen varsinaista lanseerausta.