Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY

Toteutimme joulukuussa palvelumuotoilutyön suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY:n ympäristöpalveluille. Työn tavoitteena oli luoda kiertotalouden konsultointipalvelu, joka auttaa AFRY:n asiakkaita kehittämään toimintaansa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja arvioimaan kehitystoimien vaikuttavuutta.

Palvelumuotoilutyö käynnistyi Businessworksin perehtymisellä kiertotalouskonsultointiin sekä kiertotalousmuotoiluun (Circular Design). Seuraavaksi toteutettiin AFRY:n asiantuntijoiden haastattelut ymmärryksen hankkimiseksi nykyisen konsultointipalvelun kokemuksista sekä liiketoiminta- että asiakastarpeista. Haastattelujen ja desktop-tutkimuksen pohjalta Businessworks laati prototyypin palvelukonseptista, joka validoitiin AFRY:n asiantuntijoiden kanssa. Palvelukonseptin lisäksi lopputuloksena kiteytyi kiertotalouspalvelun asiakaskokemuksen tavoitetila sekä toimenpide-ehdotukset.

Businesswork toteutti kiertotalouspalvelumme palvelumuotoilutyön. Haastattelujemme pohjalta tehty kiertotalouspalvelujemme jäsentely oli oivallinen ja kirkasti myös itsellemme niiden sisältöä. Tavoitteenamme oli saada palvelumuotoilun avulla vahvemmin esiin myös asiakasnäkökulmaa ja tämä tavoite toteutui. Businessworksin antoi meille myös selkeät toimenpide-ehdotukset jatkoon, joiden avulla on helppo kehittää kiertotalouspalvelujamme edelleen.

Katri Luoma-aho, osastopäällikkö, Ympäristöpalvelut, AFRY

Kiitos AFRY:n porukka mukavasta ja inspiroivasta keskustelusta kiertotalousaiheesta!

AFRY on johtava suunnittelu- ja konsultointiyhtiö, joka kehittää tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla toimivien asiakkaidensa kanssa.