Ollinmäen yrityspuisto Pyhäjoella

Ollinmäen yrityspuisto Pyhäjoella

Pyhäjoen Ollinmäen strategiatyö – Suomen ensimmäinen suurhankkeen yrityspuisto

Businessworksilla oli ilo olla osa strategiatyöryhmää ja tuoda osaamista strategiamuotoilusta eli strategisten haasteiden ratkaisemisesta yhteiskehittämisen keinoin. Businessworks vastasi myös strategian konseptoinnista ja sisältöjen kirkastamisesta esitettävään muotoon.

Ollinmäki-strategiatyön lähtökohtana on ollut Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimala-suurhankkeen myötä lisääntynyt voimakas tarve uudelle, monipuoliselle yritystoiminnalle, yritysten verkostoitumiselle sekä kunnan uudenlaisen yritystoiminnan kasvun hallitsemiselle.

Ollinmäki-strategia kirkastaa vision ja päämäärän alueen kehittämiselle, strategiset painopisteet ja ehdottaa toimenpiteitä alueen kehittämiseksi tulevien vuosien aikana.

Strategiatyön toteuttamisesta vastasivat oululaiset Macon Oy, Businessworks ja Hauki Media Oy. Tiimi toi strategiatyöhön asiantuntijaosaamista kestävään kehitykseen, markkinointiin, asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja strategiatyöhön liittyen. Lisäksi tiimissä oli vahvaa tuntemusta alueen elinkeinoelämästä ja teollisuuden yrityspuistoista.

Strategiatyö toteutettiin strategiamuotoilun keinoin osallistamalla hankkeen onnistumisessa tarvittavat sidosryhmät. Strategian laatimisessa on huomioitu Ollinmäellä toimivat ja tontteja varanneet yritykset, heidän tarpeensa, kehittymisen ja kasvun edellytykset. Strategiatyöhön kuului laaja tiedonkeruu, haastattelut ja kyselyt lähtökohtien ja tarpeiden selvittämiseksi. Strategisten teemojen ja painopisteiden muodostamisessa keskeistä oli iteratiivinen yhteiskehittäminen ja tavoitetilan sanoittaminen.

Pyhäjoen Ollinmäki on ensimmäinen suurhankkeen yrityspuisto Suomessa, joten se raivaa tietä ja näyttää esimerkkiä myös muille vastaaville tulevaisuuden hankkeille.

Kiitos antoisasta strategiatyöskentelystä koko tiimille ja osallistujille!