Wellmind Terveys Oy

Wellmind Terveys Oy

Meillä oli ilo tutustua oululaiseen Wellmind Terveys Oy yritykseen strategisen liiketoiminnan kehityshankkeen merkeissä.

Wellmind on moniammatillinen psykoterapiaan ja neuropsykiatristen häiriöiden tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen sekä koulutukseen ja konsultointiin erikoistunut lääkäri- ja kuntoutuskeskus.

Strategia- ja palvelumuotoilutyössä rakennettiin asiakas- ja loppukäyttäjäymmärrykseen sekä vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja asiantuntemukseen perustuen uusi digitaalinen liiketoimintamalli ja palvelulogiikka. Työ toteutettiin yhteiskehittämisen keinoin haastatteluina, workshopeina ja coachingin menetelmin.

Digitaalisuus mahdollistaa uudenlaisia tapoja myös neuropsykiatrian valmennuspalveluille, jotka sekä tehostavat oppimista että palvelun tarjoamista. Valmentautuminen perustuu vahvemmin valmennettavan osaamistarpeeseen ja itseopiskeluun. Menestystekijänä valmennuspalveluiden tarjoamisessa on vahva ja arvostettu ammattiosaaminen ja kokemus, jonka tarjoamiseen digitaalisissa kanavissa on nyt aivan uusia mahdollisuuksia. Valmennusten sisältö on rakennettu erityisesti vahvaan loppuasiakasymmärrykseen pohjautuen.

Keskeisintä liiketoiminnan kehittämisessä on ymmärtää loppuasiakkaan tilannetta, tarpeita ja toiveita. Kun yritys pystyy tarjoamaan palvelun, josta tulee korvaamaton loppuasiakkaalle arjessaan, ovat sekä yritys että asiakas onnistuneet.

Olemme erittäin tyytyväisiä hankkimaamme palveluun. Meillä on itsellämme Wellmind Terveys Oy:ssä vahva osaaminen neuropsykiatrian alalla. Tukea haimme uuden liiketoimintamallin ja palvelulogiikan kehittämiseen. Saimmekin ammattitaitoisen, ystävällisen ja asiantuntevan ohjauksen ja tuen yrityksemme toiminnan uudistamiseen.

Asko Niemelä, psykiatrian erikoislääkäri, Wellmind Terveys Oy

Kiitos Wellmind Asko, Sari ja Tarmo erittäin antoisasta yhteistyöstä ja hyvistä pohdinnoista!