Arkkitehtitoimisto Avario

Arkkitehtitoimisto Avario

Toteutimme tammikuussa Design Sprintin arkkitehtitoimisto Avarion kanssa suunnittelupalvelun kehittämiseksi. Sprintin tavoitteena oli luoda suunnittelupalvelu, joka mahdollistaa käyttäjien vahvemman osallistamisen suunnittelutyöhön ja siten parantaa rakennushankkeiden käyttäjäkokemusta, ennakoitavuutta ja hallittavuutta.

Design Sprint käynnistyi kahdella yhteisellä workshop-päivällä, joiden aikana luotiin runsaasti ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja, ja valittiin niistä kiinnostavimmat toteutettavaksi prototyyppiin. Seuraavana päivänä Businessworks toteutti luonnosten pohjalta prototyypin, joka kuvaa sopivalla tasolla suunnittelupalvelun ideaa. Prototyyppiä testattiin sidosryhmien edustajilla, joilta saatiin arvokasta näkemystä alkuvaiheessa olevan palveluidean jatkokehittämiseksi. 

Design Sprint on ketterä tapa innovointityöhön ja liikkeelle lähtöön, kun yritys haluaa nopeasti konkreettisia ratkaisuja. Businessworks valmisteli ja fasilitoi sprintin, sekä toi palvelumuotoiluosaamista projektiin. Avarion johtoryhmä toi kattavan asiantuntemuksen ja tahtotilan työskentelyyn, joka täydentyi sidosryhmien näkemyksellä ja osaamisella validointivaiheessa.

“Johanna toi meidän tiimille tuoretta, ennakkoluulotonta ja ammattitaitoista näkemystä kehitystarpeidemme realisoimiseksi. Design sprint -työpaja oli hyvä keino tarttua ajankohtaiseen haasteeseen ja saada sille konkreettista sisältöä sekä suunta, johon lähteä kulkemaan. Suosittelen lämpimästi Businessworksin palveluita dynaamisille ja kehitysmyönteisille palveluyrityksille toimintansa terävöittämiseen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseen.”

Matti Haikola, Avarion toimitusjohtaja

Kiitos Avarion porukalle hyvästä tunnelmasta, heittäytymisestä ja yhteistyöstä – oli erittäin hienoa tehdä yhteistyötä kanssanne!

Oululaislähtöinen Avario on valtakunnallisesti toimiva päiväkoti-, hoiva- ja koulurakennusten suunnitteluun erikoistunut arkkitehtitoimisto.